บล็อก

อุปกรณ์เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กๆ มากขึ้น จนทำให้เด็กบางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดสมาธิในการเรียน ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกัน...
โรคสมาธิสั้นเป็นโรคประจำตัว ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม สมอง และสารสื่อประสาท โดยทั่วไปอาการสมาธิสั้นจะดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น อย่างไรก็ตาม...
หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโรคสมาธิสั้นคืออะไร มีอาการอย่างไร น่ากลัวมากไหม ซึ่งใช่เวลาอาการสมาธิสั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากเราเข้าใจอาการสมาธิสั้น ก็สามารถแก้สมาธิสั้นได้...
การเลือกโรงเรียน เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่พ่อแม่มักกังวลใจ เพราะมุ่งหวังอยากให้ลูกได้รับการศึกษาจากโรงเรียนที่ดีที่สุด แต่โรงเรียนดีมีคุณภาพมีชื่อเสียงนั้น อาจจะใช่สำหรับพ่อแม่...
เมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งลูกเข้าโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่หลายท่านกำลังตัดสินใจหาโรงเรียนให้กับลูก มีคำถามมากมายว่าส่งลูกไปศึกษาที่ไหนดี ด้วยสมัยนี้มีโรงเรียนทั้งโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนรัฐบาล...