อุปกรณ์ IT เล่นมากไม่ดี เสี่ยงเป็นสมาธิสั้น

  • Posted on: 15 April 2020
  • By: dischool_admin

อุปกรณ์เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กๆ มากขึ้น จนทำให้เด็กบางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดสมาธิในการเรียน ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกัน และมีภาวะสมาธิสั้นได้ วันนี้จะมาแนะนำว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตสมวัยในยุคดิจิตอลกันครับ

การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมากเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการสมาธิสั้นได้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ตามใจลูกมากเกินไป ทำให้เด็กบางคนหมกมุ่นแต่เกม เวลาไปเรียนก็จะนึกถึงแต่เรื่องเกม จนทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน บางคนถึงขั้นเอาแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนไปเล่นใต้โต๊ะเรียนอีกด้วย หากพ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจ และปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดู เด็กสมาธิสั้นก็จะมีอาการสมาธิสั้นที่ดีขึ้นได้ เช่น วางระเบียบวินัยในการทำกิจวัตรประจำวัน ให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร หรือจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านไม่ให้มีสิ่งเร้าเยอะ เช่น เมื่อกลับถึงบ้านห้ามเปิดโทรทัศน์ทันที เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น ไม่วอกแวกหรือเล่นของเล่นก่อนทำการบ้าน ทีสำคัญพ่อแม่ ผู้ปกครองควรฝึกลูกตั้งแต่เล็กๆ เพื่อเขาจะได้เชื่อฟัง แต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นที่ต่อต้านไม่เชื่อฟังจนถึงขั้นอาละวาด พ่อแม่ต้องมีความหนักแน่น ถ้าสิ่งที่ลูกเรียกร้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เราต้องปล่อยให้เขาอาละวาดไป พอถึงจุดหนึ่งเขาจะเลิกอาละวาดไปเอง เมื่อรู้ว่าวิธีการที่ทำไม่ได้ผลในการเรียกร้องความสนใจเหมือนเดิม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรใส่ใจและเข้าใจในอาการสมาธิสั้นของลูกให้ได้มากๆ

ถ้าลูกของคุณอาการสมาธิสั้นไม่ดีขึ้น ขอแนะนำให้ลองส่งลูกมาที่สถาบัน BrainFit Studio เพื่อให้โรคสมาธิสั้นดีขึ้น เพราะที่นี่มีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเด็กสมาธิสั้นโดยเฉพาะ คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกว่าลูกมีอาการที่ดีขึ้น