โรงเรียนแบบไหนที่เหมาะสำหรับลูกของคุณ

  • Posted on: 30 August 2019
  • By: dischool_admin

การเลือกโรงเรียน เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่พ่อแม่มักกังวลใจ เพราะมุ่งหวังอยากให้ลูกได้รับการศึกษาจากโรงเรียนที่ดีที่สุด แต่โรงเรียนดีมีคุณภาพมีชื่อเสียงนั้น อาจจะใช่สำหรับพ่อแม่ แต่ความสุขในการเรียนรู้ของลูกถือเป็นสิ่งสำคัญ ควรเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกมาดูโรงเรียนแต่ละประเภทที่พ่อแม่นิยมเลือกให้ลูกกันค่ะ
โรงเรียนแต่ละประเภทที่พ่อแม่นิยมเลือกให้ลูกเรียนมีไรบ้าง

•    โรงเรียนสาธิต  
เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานแก่นิสิต นักเรียกอาจจะได้เรียนกับนิสิตฝึกสอนด้วย อาจจะนำวิธีใหม่ๆในการเรียนการสอน การคิดนอกกรอบ ผู้สอนมีอายุที่ใกล้เคียงกับเด็กนักเรียน จึงเข้ากันได้ง่าย

•    โรงเรียนคาทอลิค 
เป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานมาจากศาสนาคริสต์ องค์ประกอบหลายๆ อย่างมีความเป็นศาสนาคริสต์ การเรียนการสอนก็จะอิงกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาตามปกติ ด้วยความที่โรงเรียนาทอลิคมีประวัติมายาวนาน จึงมีชื่อเสียงค่อนข้างดี โดยเฉพาะด้านวิชาการ

•    โรงเรียนนานาชาติ 
มีระบบการศึกษาที่มีความหลากหลาย โดยอ้างอิงจากหลักสูตรต่างประเทศอาจจะเป็นอเมริกัน อังกฤษ ออสเตรเลีย นักเรียนจะได้เรียนเหมือนประเทศเจ้าของหลักสูตร แต่ยังมีการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยควบคู่ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ มีคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษามาสอนเอง มีทั้งโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนสามภาษา ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าจุดแข็งของโรงเรียนนานาชาติคือภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของโรงเรียนเลยก็ว่าได้

•    โรงเรียนรัฐบาล 
เป็นแนวเก่า ๆ ที่เรารู้จักกันดี มีจุดอ่อนเยอะ แต่จุดแข็งก็มี คือ เป็นเรียนในความเป็นจริงตามสภาพของสังคม มีลำดับชั้น มีทั้งโรงเรียนดังและไม่ดัง  คุณภาพของโรงเรียนก็เป็นไปตามความดังจริงๆ คนส่วนใหญ่คิดว่าโรงเรียนทั่วไปไม่ดี ไม่เหมือนกับเอกชน แต่การเรียนการสอนพื้นฐานวิชาต่างๆ แน่นกว่าเยอะ เพราะครูมีประสบการณ์ กว่าจะมาเป็นครูได้ต้องใช้เวลา 5-6 ปีเลย

จะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่เราหยิบยกมาดังกล่าวโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ว่าตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้แก่ลูกด้วยวิธีใด รวมถึงตัวเด็กๆ เองเหมาะสมกับแบบไหนมากกว่า สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติสามภาษา ไทย-จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School