รู้เท่าทันโรคสมาธิสั้น

  • Posted on: 25 September 2019
  • By: dischool_admin

อาการสมาธิสั้นเป็นความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในเด็ก โรคสมาธิสั้นจะแสดงอาการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการเรียน  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุและระดับพัฒนาการ  โดยที่ความผิดปกติดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนอายุ 7 ปี   ถ้าอยากรู้ว่าจะมีวิธีการสังเกตอาการของเด็กสมาธิสั้น อย่างไร เรามีคำตอบให้ครับ

อาการสมาธิสั้น  ประกอบด้วย

1.      เด็กสมาธิสั้นมักละเลยในรายละเอียด   หรือทำผิดด้วยความเลินเล่อในการทำงาน ในการเรียนหรือใน กิจกรรมอื่นบ่อย ๆ

2.     เด็กสมาธิสั้นจะมีความยากลำบากในการตั้งสมาธิกับการงานหรือการเล่น

3.     โรคสมาธิสั้น ดูเหมือนไม่ฟังหรือไม่ค่อยสนใจเมื่อมีคนพูดด้วย

4.     ทำตามคำสั่งไม่จบหรือทำกิจกรรมไม่เสร็จ   ซึ่งไม่ได้มาจากการดื้อดึงหรือไม่เข้าใจการชี้แนะ

5.     มีความลำบากในการจัดระเบียบงานหรือกิจกรรม

6.     หลีกเลี่ยงหรือไม่ชอบหรือลังเลที่จะทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความพยายาม เช่น การบ้าน เป็นต้น

7.     ทำของหายบ่อย ๆ

8.     เด็กที่มีการสมาธิสั้นมักวอกแวกตามสิ่งเร้าภายนอก

9.     ทำของหายบ่อย ๆ ลืมกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำอยู่เสมอ

อาการอยู่ไม่นิ่ง  ประกอบด้วย

1.      ยุกยิก ขยับตัวหรือมือหรือขาไปมา

2.     เด็กสมาธิสั้นมักลุกจากที่ในห้องเรียน หรือในที่อื่นที่ต้องนั่ง

3.     มักวิ่งวุ่นหรือปีนป่ายในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเมื่อเข้าสู่ในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่อาจเหลืออาการเพียงความรู้สึกกระวนการวาย

4.     มักไม่สามารถเล่นแบบเงียบๆได้

5.     เคลื่อนไหวตลอดเวลา คล้ายขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

6.     พูดมากเกินไป

อาการหุนหันพลันแล่น  ประกอบด้วย

7.     พูดแทรก พูดโพล่งก่อนคำถามจะจบ

8.     มีความลำบากในการรอคอย

9.     ชอบขัดจังหวะหรือสอดแทรกผู้อื่นในวงสนทนาหรือการเล่น         

ถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นคุณก็จะเข้าใจเด็ก ต้องมั่นคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทางที่ดีควรส่งลูกมาฝึกพัฒนาสมาธิที่สถาบัน BrainFit Studio เพราะมีคอร์สออกแบบมาเพื่อเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้นโดยเฉพาะ