ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนสามภาษา

  • Posted on: 11 April 2019
  • By: dischool_admin

เมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งลูกเข้าโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่หลายท่านกำลังตัดสินใจหาโรงเรียนให้กับลูก มีคำถามมากมายว่าส่งลูกไปศึกษาที่ไหนดี ด้วยสมัยนี้มีโรงเรียนทั้งโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนนานาชาติซึ่งแตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนสามภาษากันค่ะ

โรงเรียนสองภาษา
หลักสูตรสองภาษา เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนเหมือนโรงเรียนไทย แต่จะเน้นการเรียนการสอนและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่ละโรงเรียนจะมีสัดส่วนการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป ได้เรียนกับชาวต่างชาติ มีการฝึกพูดอย่างจริงจัง ฝึกทักษะทางภาษา พื้นฐานในการใช้ภาษาผสมผสานเป็นสากล

โรงเรียนสามภาษา
หลักสูตรสามภาษา เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนหลักสูตรสามภาษา ไทย-จีน อังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาทั้งการพูด ฟัง อ่านเขียน ไปตามธรรมชาติ เน้นการสื่อสารกับต่างชาติ เป็นการปูพื้นฐานภาษาที่สองและภาษาที่สามให้เด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งหากเด็กๆ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาทั้ง 3 นี้ หลายคนเชื่อว่าจะทำให้เด็กๆ มีโอกาสในชีวิตมากขึ้นและพัฒนาได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ 

เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้แล้วเราหวังว่าผู้ปกครองทุกท่านคงได้รับประโยชน์ถึงความแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนสองภาษากับโรงเรียนสามภาษากันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเลือกโรงเรียนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาลูกเท่านั้น ผู้ปกครองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยและพัฒนาส่งเสริมลูกให้เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติสามภาษา  ไทย-จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ2ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School